Tirage du championnat doublette

Senior zone nord 2017_chd_dou_sen_znn

Senior zone sud 2017_chd_dou_sen_zns

Féminin 2017_chd_dou_fem